Provozní řád

Č.j.: 69/2014

Platnost od : 1. 9 . 2014

Typ : předškolní zařízení s celodenní péčí

Využití zařízení pro jiné aktivity :

nabídka zájmových aktivit – dle rozpisu od 12,45 hodin 4.tř.

REŽIMOVÉ POŽADAVKY:

NÁSTUP DĚTÍ :  do 8.30 – blíže určuje Školní řád MŠ Kamenice

SPONTÁNNÍ HRA : Frekvence zařazení během dne:

 • 6,45 – 8,30 hod. dle potřeby :  9,30 – 10,00 hod.
 • 15,00 – 16,45 hod. 14,00 – 14,30 hod.
 • oblast spontánní hry plně patří do kompetence pedagogických pracovnic
 • je zpracována v Třídním programu
 • u mladších dětí zařazena častěji : 9,30 – 10,00 hod.
 • hra je nejdůležitějším prostředkem prožitkového učení
 • právem dítěte je výběr činnosti

 ČINNOSTI ŘÍZENÉ PEDAGOGEM :

 • 8,30  –  8,50 hod. = TV chvilky
 • 9,10  – 10,00 hod. – výchovně vzdělávací činnosti
 • 12,45  – 14,30 hod. - předškoláci – předškolní přípravka
 • - tyto stanovené doby jsou pouze orientační, neboť nelze pevně stanovit čas, protože bychom nerespektovali individuální potřeby dětí a klima každé třídy

 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE : 

 • výjimečně ( maximálně 1-2x týdně z toho 1x dopoledne, 1x odpoledne ), při odpoledním odpočinku
 • využívat pouze v případech nepříznivého počasí – Tv pořady pro děti, videopohádky atd.
 • doba trvání v jednom sledu : max. 30 minut

 POHYBOVÉ AKTIVITY :  

TV chvilky a cvičení : zpracovány v Třídních programech

 • podmínky :dostatečný čas, prostor, podmínky, dozor, revize a kontroly bezpečnosti
 • vybavení : tělocvičné nářadí i náčiní
 • ( ribstole, šplhací sítě, trampolíny, látkové tunely, lavičky, švédská bedna, skluzavka, žíněnky, míče různých velikostí, tyč, gumy, chůdy, kladinky atd.)
 • druh pohybových aktivit : spontánní pohyb, řízená TV činnost, pohybové a soutěživé hry
 • kompenzační prvky :cviky na správné držení těla, posilování svalstva, motoriky, plosky nohou,    uvolňovací cviky, relaxační prvky,
 • frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu : co nejčastěji - spontánní i řízené

 POBYT VENKU :  školní zahrada :

 •  oplocený pozemek využívaný k pohybové aktivitě
 •  uzavíratelné vstupy ( vrata,vrátka)
 •  vrátka opatřena řetízkem v horní části z bezpečnostních důvodů
 •  zákaz vstupu se zvířaty, kouření a vjezdu soukromých vozidel mimo zaměstnanců školy
 •  určena pouze k využívání pod dozorem pedagoga, volně vstup zakázán
 •  využívání při plnění úkolů třídních plánů s dětmi
 •  1x ročně výměna nebo doplnění písku – dodavatel - certifikát o chemickém složení

 vybavení zahrady :

 • houpačky, průlezky, stavby, 4 krytá pískoviště, altán, molo, zahradní domek, trampolína
 • použitý materiál – dřevo, nerez skluzavky, lana
 • tartan pod skluzavkami, písek na doskočištích a pod houpačkami
 • prvky: Archa Noemova, škuner, český rybník, přístavní pevnost
 • dodavatel : fa. Tomovy parky – vše s certifikáty EU
 • 1x ročně revize zahradních herních prvků
 • uč. – kontrola úklidu po odchodu ze zahrady - hlásit neprodleně poškození a závady

 pobyt venku :

 • 10.00 – 11.50 hod.   14.30 – 16.45 hod.
 • pobyt se přizpůsobuje klimatickým podmínkám
 • v případě velmi nepříznivého počasí – mráz, déšť, vítr – lze zkrátit,
 • - “ - pěkného počasí přesunout i dopolední činnosti ven a prodloužit i odpolední pobyt venku )
 • pedagogické pracovnice sledují stav ovzduší a teplotu
 • venkovní teploměr umístěn u hlavního vchodu budovy )

 způsob využití pobytu venku :

 • hry na zahradě – pískoviště a dřevěné stavby,vycházky,
 • dětské dopravní prostředky na cestách, výchovně vzdělávací činnost,
 • pohybové aktivity, TV chvilky, svačina, otužování, mlžení

 ODPOČINEK A SPÁNEK :

Zařazení v režimu dne : 12,10 – 14,30 hod.. předškoláci  : 12,10 – 12,45 hod.

 • děti odpočívají podle potřeby, respektujeme jejich individuální potřeby

3 – 5 leté děti 

 • na odpočinek se převlékají do pyžama a ukládají se na matrace s lůžkovinami
 • každý svou označenou matraci a lůžkoviny

 děti 6ti leté - předškolního věk – poslední rok před nástupem do ZŠ

 • mají odpolední klid upravený vzhledem k věku
 • nepřevlékají se, odpočívají na matracích nebo žíněnkách, k dispozici barevně odlišené polštáře  
 • dodržujeme hygienické a zdravotní normy

 Ukládání lůžkovin :  

 • v jednotlivých boxech opatřených značkou dítěte
 • zvlášť uložené matrace a zvlášť lůžkoviny – větratelné, přehledné, nezaměnitelné

Uložení pyžam :  v označeném boxu s lůžkovinami – každé dítě odděleně  

Provětrávání :

 • lůžkoviny, matrace – rozložená, mají dostatek meziprostoru, čas před složením
 • pyžama – provětrání zajišťuje rozložení na matraci
 • v případě zpocení usušení rozložením na topení nebo na balkonu
 • po odpočinku zajištěno vyvětrání otevřením oken
 • ložnice lze uzavřít a oddělit od herny zatahovací stěnou 

 STRAVOVÁNÍ : 

 • Příprava stravy :  dovoz ze ŠJ při ZŠ
 • vedoucí ŠJ ZŠ Kamenice sestavuje jídelní lístek, který pošle do MŠ předcházející týden 
 • jídelní lístky jsou vystaveny na nástěnkách v MŠ pro rodiče
 • Podávání svačin :  dopolední : 8,30 – 9,00 hod. odpolední : 14,15– 14,30 hod.
 • Systém podávání svačin : předškoláci – samoobslužný dle schopností
 •  ostatní – připraveno na stolcích na táccích pracovnicemi výdejny
 • Obědy - doba výdeje :   od 12.00 hod.
 • Časový odstup jednotlivých jídel: dopolední svačina - oběd  = 3 hod.
 • oběd - odpolední svačina  = 2,5 hod.
 •  Alternativní stravování : individuální posouzení, rozhodne vedoucí ŠJ
 • pracovnice výdejny evidují alergie dětí uvedené rodiči, lékařem

 Pitný režim :

 • tekutiny připravené ke svačinám se rozlévají do nerez nádob a po té do nerez konvic k přímému servírování
 • během dne zajištěn pitnou vodou z aquabarů – denní výměna za čerstvou
 • na tácku jsou připravené jednorázové kelímky
 • používání – samoobslužné, častost – dle individuálních potřeb
 • pracovnice výdejny kontrolují stav a průběžně doplňují čisté kelímky a barely  
 • voda se používá z vlastních zdrojů – vlastní úpravna vody
 • vodu je možno podávat v pokojové nebo mírně chlazené teplotě
 • v teplých dnech je zajištěn i při pobytu venku – možnost přenesení aguabaru na zahradu nebo naplnění nádob při vycházce
 • distribuce zohledňuje veškeré hygienické normy 

 Osobní hygiena : 

 • probíhá dle individuálních potřeb
 • každý svůj ručník – vzájemně se nesmí dotýkat
 • po obědě – dentální hygiena – čištění zůbů
 • děti z jiné třídy mají k dispozici  zásobníky s papírovými ubrousky 

 Otužování : 

 • Frekvence : individuálně dle aktuálního zdravotního stavu dětí a vzhledem k podmínkám
 •  pravidelně po cvičení a TV chvilkách
 • Způsob : dostatečné větrání  
 •  omývání těla vodou po cvičení
 •  přiměřené oblékání
 •  kontrola teploty ve třídách a v ložnicích – regulace větráním dle potřeb
 •  při dostatečně teplém počasí - mlžení

 Cizí osoby :

 •  Po vstupu do budovy používají návleky.
 •  Nesmí narušovat výchovně vzdělávací činnost, čistotu, pořádek, dobré mravy a ohrožovat bezpečí dětí.
 •  Do prostoru výdejen je nepovolaným osobám bez čistého bílého pláště vstup zakázán.
 •  V celém objektu je zákaz kouření a vstupu se zvířaty.
int(1)

Aktuálně

MŠ Kamenice

Kontaktujte nás

Mobil MŠ:  

 • +420  737 479 013 (0.p)
 • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

 • +420  774 833 245  
 • 10-14 hod. 

Další kontakty

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice