Provoz školy červenec-srpen 2022 - přerušení od 11.7.-12.8.2022 Rozhodnuti-provoz-prazdniny_2

Provoz školy Vánoce 2021  OD 24.12.2021 DO 2.1.2021  včetně, tj. 5 pracovních dní Preruseni-provozu-vanoce-2021

Prázdninový provoz školy Rozhodnuti-provoz-prazdniny

Od 3.5.2021 je zahájen provoz školy pro všechny děti - bez testování - ve zcela běžném režimu.

Priloha_901681535_0_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_zmeny-ke-3-5_final

Předávání dětí pedagogům - běžně ve vstupu do třídy ze šatny - po zazvonění bude dítě převzato.

Pro třetí osoby stále platí vstup s respirátorem a použití dezinfekce. 

Děti do školy předávejte pouze zdravé -bez rýmy, kašle, teploty nebo jiných příznaků.

 

 

 Zahájení provozu školy 12.4.2021.  3 třídy - skupiny po 15ti dětech - neměnné !!!!

Provoz školy:  6.45 - 16.45 hod.  - rozsah se nemění

Začátek testování 6.45 hod. - 8.15 hod.   každých 15 minut 8 dětí

OD 29.4.2021 - TESTOVÁNÍ TESTY SINGCLEAN !!!!

Videonávod:   https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=148s

Instruktážní leták:  https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

REZERVAČNÍ SYSTÉM na NA TESTOVÁNÍ: - rezervace vytvářejte pouze na 1 den !!! Systém zdarma poskytuje 50 míst.

-tzn..  testovací den pondělí - rezrvace spuštěna pátek - pondělí předcházejícícho týdne

          testovací den čtvrtek - rezervace spuštěna úterý - čvrtek téhož týdne

https://www.supersaas.cz/schedule/mskamenice/Rezervace_term%C3%ADnu_testov%C3%A1n%C3%AD

Pokud nastoupíte v týdnu jiný den,např. v úterý - pošlete čas příchodu k testování min.den předem na mobil MŠ - v rozmezí 6.45-8.15 hod.

Po této době již bude MŠ uzavřena jako v běžném provozu ( 8.30 hod. )

Po provedeném testu se prokážete obdrženým dokladem o negativiě u hlavního vstupu do školy.

Vzhledem k tomu, že budeme maximálně využívat pobytu venku, odpolední činnosti budou probíhat za příznivého počasí na zahradě a děti budou odcházet po vyzvednutí rodiči rovnou ze zahrady bez přístupu do školy.

Pravidla-testovani_2 - aktualizace 8.4.2021 - zpracováno z Manuálu MŠMT potřeby školy

Videonávod na testování děTí testy Lepu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

Instruktážní leták :  https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf 

Komunikace s dítětem: Testovani-komunikace-s-detmi-6-4-21

Ochrana dýchacích cest :Priloha_892354782_10_mz-mz-ze-dne-6-4-2021_ochrana-dychacich-cest_s-ucinnosti-od-12-4-202150

Diagram testování: Priloha_892354782_0_testovani-diagram

Příznaky Covid 19: Priloha_892354782_2_kontrolni-seznam-priznaku-covid-19-u-deti-zaku-a-studentu_2

Testování dětí: Priloha_892354782_6_mo-mz_testovani-zaku-ve-skolach_s-platnosti-dnem-vydani_ze-dne-6-4-2021

Provoz škol :Priloha_892354782_8_msmt_manual-k-provozu-skol_aktualizovany_k-rozeslani

Mimořádná opatření: Priloha_892354782_3_mo-mz_opatreni-ve-skolach-s-1-fazi-rozvolneni__dne-12-4-2021-do-odvol-_

Usnesení vlády - ATG testy Usneseni_vlady_c_276_210308_porizeni_distribuce_atg_skoly

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Lepu-certifikat

1-ce-doc-cg29-02-declaration-of-conformity-20201111_2

 Předškolního vzdělávání se zúčastní pouze děti v posledním roce povinného vzdělávání a děti IZS ( obou zaměstnaných prezenčně - ZZ dodají potvrzení )za podmínek 2x týdně testovat - v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude pozitivní dítě, celá skupina zůstane v karanténě. Nadále bude poskytována distanční výuka:  online výuka 2x týdně 45 minut + materiály ve stejném rozsahu. Třetím osobám, tedy i rodičům bude vstup do školy zakázán.

Priloha_889354402_1_tabulka01-003   - informace o organizaci provozu MŠ - 1.fáze otevírání škol

Priloha_889258693_0_informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-29-brezna-2021

Priloha_885838719_0_informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-23-brezna-2021-ver-final

Priloha_878104286_0_informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-27-unora-2021-final

UZAVŘENÍ MŠ OD 1.3.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE)

Zároveň se ponižuje úplata za předškolní vzdělávání o 4/4   za měsíc březen  2021 a to na částku 0 Kč.  

Každý týden uzavření MŠ = ponížení úplaty za předškolní vzdělávání o 1/4, tj. o 225 Kč z 900 Kč.

Distanční výuka bude probíhat formou vkládání prací dle týdenních témat na FB stránky - děti v povinné předškolní docházce přinesou min. 1 prac.list, obrázek, ukázku své práce/den, více po upřesnění podmínek MŠMT.

Aktuální informace 27-2-2021 - 22.hod. -

pozitivní: 5 osob  - 1 potvrzení dne 19.2.2021 ve 14 hod.- prvotní byl kontakt s pozitivním dítětem s kašlem dne 16.2.2021,

Na KHS nahlášeny kontakty na ZZ dětí, které byly přítomny 18.-19.2.2021 

Z rozhodnutí KHS byly obesláni emailem již všichni  ZZ s podrobným popisem postupu.

Tento postup je ZÁVAZNÝ, nikoli jen doporučující !!!!!!

V případě pozitivity dítěte hlásíte na KHS a do MŠ na email:  ms.kamenice@seznam.cz ( jméno  dítěte+ třída + výsledek -jen pozitivní!!! )

Děkujeme a držte se, posíláme podporu nemocným kolegyním i vám všem s dětmi a prosím, dodržujte karanténní opatření. JB

PCR testy - odběr z krku - pro děti nejpřijatelnější: drive-in Čestlice u Makra, Sapa  před hlavním vchodem - doporučuji, drive in a není fronta  !!!

dopředu registrace na : http://app.gendet.cz/.  - vyberete možnost - ŽÁDANKA - na odběrové místo s sebou kartu pojištěnce.

nevolte odběr.místo Vestec - fronty a není drive in

GenDetective – GenDetective    https://gendet.cz

 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  KAMENICE,  okres Praha-východ

Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

mobil : 737 479 013,   776 258 388

email : ms.kamenice@seznam.cz  web: www.mskamenice..cz

příspěvková organizace IČ: 75033836

  V Kamenici  21. 2. 2021                                                            Č.j.: 25 / 2021

                           ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLY

Na základě § 35 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )  ve znění pozdějších předpisů a §  3 odst.1 vyhlášky č.43/2006 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

                       PŘERUŠUJI PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ VÝDEJNY

  S PLATNOSTÍ OD 22.2.2021 DO 26.2.2021 včetně, tj. 5 pracovních dní.

Důvod:

Po dohodě se zřizovatelem a na základě hygienické situace ve škole v souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19 u zaměstnanců školy není možné zajistit provoz.

Zároveň se ponižuje úplata za předškolní vzdělávání o ¼  za měsíc únor 2021 a to na částku 675 Kč.  

Obědy budou všem odhlášeny, kdo bude nastupovat od 8.3.2021, nahlásí se běžným způsobem.                                   

                                                                                                      Mgr. Jana Boučková - ředitelka

DOPORUČENÍ PRO RODIČE : otestování dětí, karanténní opatření. Děti jsou bezpříznakové. Sledujte další informace !!!!

Ošetřovné z důvodu uzavření školy.  sami si ho vyplníte na stránkách   https://eportal.cssz.cz/…d-m
kde vyplníte vše potřebné a jako důvod uzavření napíšete: a přilžíte: Rozhodnuti-preruseni-provozu-22-2-5-3-2021
uzavření MŠ z rozhodnutí ředitelky školy a zřizovatele, na základě hygienické situace ve škole v souvislosti s výskytem onemocnění COVID 19
 
Vzhledem k tomu, že ošetřovné Vám bude zasahovat i dalšího měsíce Vám doporučuji:
 
vygenerované číslo na žádosti někam poznamenat!!! budete ho potřebovat na další žádost za měsíc březen, kam ho budete psát.
Doufám, že jsou pro Vás informace dostačující a srozumitelné
Tato situace je pro nás nová a veškeré informace si zjišťujeme samy.
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo informací, mne neváhejte kontaktovat. 
 

V Kamenici dne 19.2.2021  TOTO OPATŘENÍ SE RUŠÍ 21.2.2021 ROZHODNUTÍM O UZAVŘENÍ ŠKOLY

 Vážení rodiče,

informujeme vás tímto o výskytu infekčního onemocnění COVID 19.

V MŠ je pozitivní   jedna osoba  + 3 osoby jsou v karanténě do 27.2.2021. 

Pozitivní osoba nebyla s dětmi v kontaktu menším než 2m a déle než 15 minut bez respirátoru. Bezpříznakové jsou ale především děti a netestují se.

Zajistit provoz od 22.2. – 27.2.2021 včetně v plném rozsahu není možné, proto prosíme o zvážení nutnosti docházky a ponechání si dětí doma – týká se dětí ze 3.třídy Sluníčka a 4.třídy Berušky.

Zejména žádáme rodiče na mateřské dovolené a homeoffice, aby si v tomto období ponechali děti doma.

Po období tohoto týdne omezeného provozu bude pro děti, které nebudou přítomny výchovně vzdělávací činnosti, ponížena úplata za předškolní vzdělávání o 225 Kč.

Zajistíme docházku pouze pro nutné případy – 1 třída.

Program výchovně vzdělávací činnosti bude zveřejněn na FB stránkách školy.

          Prosím o nahlášení docházky do 20.2. 2021 15.00 hod.

             na email: ms.kamenice.zastupce@seznam.cz

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

 O dalším postupu budeme informovat.

                                                                                                 Vedení  MŠ Kamenice

Vážení rodiče,

vzhledem k akutní situaci - uzavření provozu ŠJ Kamenice min do 15.1.2021 (viz. email níže) a absenci 3 učitelek MŠ
( 2x OČR, 1x karanténa - od 9.1.2021 - nepřišla do kontaktu s dětmi) od pondělí 11.1.2021 budeme fungovat v nouzovém stavu,
kdy stravu musíme zajistit vlastními  silami.
Chceme udržet chod školy alespoň pro rodiče, kteří musí do zaměstnání a nemají zajištěnou péči o děti. 
Proto žádám všechny rodiče na rodičovských dovolených a ty, kteří si mohou děti nechat doma,
aby tak učinili a neprodleně, nejlépe dnes 10.1.2021 do večera nahlásili na  email ms.kamenice@seznam.cz nepřítomnost dětí do 15.1.2021. 
Po dobu omezeného provozu a v případě nepřítomnosti dítěte po celou jeho dobu bude ponížena úplata za předškolní vzdělávání
ve výši o 225 Kč za 1 týden.   
U nadále docházejících přivítáme odchod z MŠ po obědě.
O dalším průběhu budete informování prostřednictvím emailu a www.stránek školy.
Děkuji za pochopení a vstřícnost, musíme situaci zvládnout.
Jana Boučková

Email:

Karanténa ve ŠJ
Vážení rodiče,

ve školní jídelně byla 1 osoba testovaná pozitivně na Covid. Z toho důvodu musí jít všechny kuchařky do karantény, která bude trvat do pátku 15. 1. 2021 (pokud nevyjde z testů pozitivní další osoba). Kuchyně bude tedy úplně zavřená a nemůže minimálně do pátku 15. 1. vařit. Je to komplikace zejména pro žáky 1. a 2. tříd, kteří chodí do školy. Nejsme schopni zajistit náhradní obědy, proto prosím rodiče, aby dali dětem do školy jídlo na dobu celého pobytu. 

Všechny kuchařky půjdou na testy a pokud budou negativní, kuchyně a jídelna se mohou otevřít v pondělí 18.1. Do té doby vám zase napíši zprávu, jak se situace vyvíjí.

Omlouváme se za způsobené potíže, věřím, že to všichni zvládneme bez větších problémů. 

S pozdravem a přáním pevného zdraví Pavlína Tolarová

 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  KAMENICE,  okres Praha-východ

Ringhofferova 437, Olešovice – Kamenice 251 68

mobil : 737 479 013,   776 258 388

email : ms.kamenice@seznam.cz  web: www.mskamenice..cz

příspěvková organizace IČ: 75033836

         ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU                                                                      

   V Kamenici  19. 11. 2020                                                            Č.j.: 137 / 2020

Na základě § 35 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )                                          ve znění pozdějších předpisů a §  3 odst.1 vyhlášky č.43/2006 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

                PŘERUŠUJI PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

S PLATNOSTÍ OD 23.12.2020 DO 1.1.2021 včetně, tj. 5 pracovních dní.

 Důvod: přerušení provozu ŠJ Kamenice -dodavatele stravy     

Zároveň se ponižuje úplata za předškolní vzdělávání o 1/4 za měsíc prosinec 2020

( = 225 Kč z 900 Kč ), a to na částku 675 Kč.                                     

                                                                                    Mgr. Jana Boučková, řed.MŠ

Priloha_846966167_1_preruseni-provozu-vanoce-2020-sj

int(1)

Aktuálně

MŠ Kamenice

Kontaktujte nás

Mobil MŠ:  

  • +420  737 479 013 (0.p)
  • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

  • +420  774 833 245  
  • 10-14 hod. 

Další kontakty

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice