Kontaktní osoby

ŠKOLNÉ  - ředitelka Mgr. JANA BOUČKOVÁ

STRAVNÉ + AKCE  - VED.PROVOZNÍ DANA NAVRÁTILOVÁ

Vyúčtování - viz. Školní řád 4.3

VYÚČTOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/20 -UKONČENO

- STRAVNÉ I ŠKOLNÉ - PŘEPLATKY ZASLÁNY NA ÚČTY ZZ DO 15.9.2020

- MÁTE-LI NESROVNALOSTI, ŘEŠTE S PŘÍSLUŠNÝMI ODPOV.OSOBAMI

V N I T Ř N Í    P Ř E D P I S      

Č.j.: 93 / 2020

STANOVENÍ  VÝŠE  ÚPLATY  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2020 / 2021

    Na základě Zákona č. 561 / 2014 Sb.( Školský zákon ) § 123 odst. 4 ve znění pozdějších předpisů a  Vyhlášky č. 43 / 2006 o předškolním  vzdělávání  § 6,  odst. 1,2,3  a,b  ve znění pozdějších  předpisů  stanovuji  tímto výši  měsíční  úplaty za  předškolní  vzdělávání  s  účinností od  1.9.2020 do 30.6.2021, dále dle  §6 odst.4 –  stanovuji výši měsíční úplaty po dobu přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2021, tj. od 1.7.2021 do 31.8.2021   takto :

 Měsíční školné od 1.9.2020 do 30.6.2021 činí: 

Docházka:  denní

   900,- Kč    

částečná 

   600,- Kč  ( 2/3 výše úplaty )

 Školné na období od 1.7. 2021 do 31.8.2021 činí : ( prázdninový provoz ) 

Docházka:  denní

   900,- Kč    

částečná 

   600,- Kč  ( 2/3 výše úplaty )


Platby školné: 
    účet  MŠ  :   0428595359  /  0800

Splatnost: za příslušný kalendářní měsíc do 20. dne příslušného měsíce.

Bezplatné předškolní vzdělávání :

Poskytováno podle zákona č. 561/2014 Sb. §123 odst. 2 (školský zákon) dětem v posledním ročníku mateřské školy, které ve stávajícím školním roce dovrší 6let a více a dětem s odkladem školní docházky.

( tj. ve školním roce 2020/21 narozeným  do 31. 8. 2015 ).

 Platby stravné:  účet ŠV MŠ:  35-0428595359 / 0800

Splatnost  do 20. dne předcházejícího měsíce – tj. platba na září do 20.srpna 

 

Děti 3 – 6 let     nar.od 1.9.2014

 Děti 7 let    nar. do 31.8.2014

přesnídávka

  8,50 Kč

 8,50 Kč

Oběd 

25 Kč 

       29 Kč

svačina

  8,50 Kč

 8,50 Kč

celkem

42 Kč

       46 Kč

Záloha / 1 měsíc denní docházka

  900 Kč

       950  Kč

Záloha / 1 měsíc částečná docházka

  500 Kč

       500  Kč

Náležitosti plateb:     Variabilní symbol = pořadové číslo dítěte z matriky,

  Zpráva pro  příjemce = DOPORUČUJEME jméno dítěte.

V Kamenici  20. 5. 2020           Mgr. Jana Boučková-ředitelka

 

INFORMACE K PLATBÁM ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PO DOBU UZAVŘENÍ MŠ Z DŮVODU PANDEMIE COVID 19

od 16.3.2020 do 18.5.2020 :

  • platby budou přiměřeně poníženy po celou dobu uzavření MŠ
  • březen 2020 - školné 50%  - tj 350 Kč
  • duben 2020 - školné 0 %    -       0 Kč
  • květen 2020 - školné 50%  - tj 350 Kč
  • platby budou převedeny na následují měsíce 
  • popř. budou vráceny ke konci roku na účet

 

 

Platby

Aktuálně

MŠ Kamenice

Kontaktujte nás

Mobil MŠ:  

  • +420  737 479 013 (0.p)
  • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

  • +420  774 833 245  
  • 10-14 hod. 

Další kontakty

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice