Hledat

Kontakt

Mobil MŠ:  

 • +420  737 479 013 (0.p)
 • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

 • +420  774 833 245  
 • 10-14 hod. smile

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice

Platby

KONTAKTNÍ OSOBY NA PLATBY:

ŠKOLNÉ                 - ředitelka Mgr. JANA BOUČKOVÁ

STRAVNÉ + AKCE  - VED.PROVOZNÍ DANA NAVRÁTILOVÁ

                         V N I T Ř N Í    P Ř E D P I S            Č.j.: 53 / 2019

     STANOVENÍ  VÝŠE  ÚPLATY  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

         Na základě Zákona č. 561 / 2014 Sb.( Školský zákon ) § 123 odst. 4 ve znění pozdějších předpisů a  Vyhlášky č. 43 / 2006 o předškolním  vzdělávání  § 6,  odst. 1,2,3  a,b  ve znění pozdějších  předpisů  stanovuji  tímto výši  měsíční  úplaty za  předškolní  vzdělávání  s  účinností

 od  1.9.2019 do 30.6.2020, dále dle  §6 odst.4 –  stanovuji výši měsíční úplaty po dobu přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2019, tj. od 1.7.2019 do 31.8.2020   takto :

 Měsíční školné od 1.9.2019 do 30.6.2020 činí: 

Docházka:  denní

   700,- Kč    

                   částečná 

   460,- Kč       ( 2/3 výše úplaty )

 Školné na období od 1.7. 2020 do 31.8.2020 činí : ( prázdninový provoz ) 

Docházka:  denní

   700,- Kč    

                   částečná

   460,- Kč       ( 2/3 výše úplaty )

 Platby školné:     účet  MŠ  :   0428595359  /  0800

Splatnost: za příslušný kalendářní měsíc do 20. dne příslušného měsíce.

Bezplatné předškolní vzdělávání :

Poskytováno podle zákona č. 561/2014 Sb. §123 odst. 2 (školský zákon) dětem v posledním ročníku mateřské školy, které ve stávajícím školním roce dovrší 6let a více a dětem s odkladem školní docházky.

( tj. ve školním roce 2019/20 narozeným  do 31. 8. 2014 ).

 Platby stravné:  účet ŠV MŠ:  35-0428595359 / 0800

Splatnost  do 20. dne předcházejícího měsíce – tj. platba na září do 20.srpna 

 

Děti 3 – 6 let            nar.od 1.9.2014

 Děti 7 let                   nar. do 31.8.2014

přesnídávka

          8,50 Kč

         8,50 Kč

Oběd 

        25      Kč 

       29      Kč

svačina

          8,50 Kč

         8,50 Kč

celkem

        42      Kč

       46      Kč

Záloha / 1 měsíc denní docházka

          900 Kč

       950  Kč

Záloha / 1 měsíc částečná docházka

          500 Kč

       500  Kč

Náležitosti plateb:     Variabilní symbol       = pořadové číslo dítěte z matriky,

                                  Zpráva pro  příjemce = DOPORUČUJEME jméno dítěte.

V Kamenici  20. 3. 2019                                   Mgr. Jana Boučková-ředitelka

              V n i t ř n í    p ř e d p i s            Č.j.: 55 / 2018

    STANOVENÍ  VÝŠE  ÚPLATY  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

                                 školní rok 2018/2019

         Na základě Zákona č. 561 / 2014 Sb.( Školský zákon ) § 123 odst. 4 ve znění pozdějších předpisů a  Vyhlášky č. 43 / 2006 o předškolním  vzdělávání  § 6,  odst. 1,2,3  a,b  ve znění pozdějších  předpisů  stanovuji  tímto výši  měsíční  úplaty za  předškolní  vzdělávání  s  účinností

 od  1.9.2018 do 30.6.2019, dále dle  §6 odst.4 –  stanovuji výši měsíční úplaty po dobu přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2018, tj. od 1.7.2019 do 31.8.2019   takto :

Měsíční školné od 1.9.2018 do 30.6.2019 činí:

 • denní docházka :          1.000,- Kč    
 • částečná docházka :     670,- Kč       ( 2/3 výše úplaty )

 Školné na období od 1.7. 2019 do 31.8.2019 činí :

 • denní docházka :           1.000,- Kč 
 • částečná docházka :      670,- Kč      ( 2/3 výše úplaty )         

 Platby školného:   na  účet  MŠ  :   0428595359  /  0800

 • Splatnost je do 20. dne příslušného měsíce 

 Bezplatné předškolní vzdělávání : 

poskytováno podle zákona č. 561/2014 Sb. §123 odst. 2 (školský zákon) dětem v posledním ročníku mateřské školy a odkladem školní docházky,které ve stávajícím školním roce dovrší 6let a více.

( tj. ve školním roce 2018/19 narozeným do 31. 8. 2013 ).

Platby stravného:  na účet ŠV MŠ Kamenice : 35-0428595359 / 0800

 • Splatnost je do posledního dne předcházejícího měsíce – tj. platba na září do 30.srpna.
 • Pozor – bez úhrady stravného nelze dítě do mateřské školy přijmout!

Měsíční paušál : 

 • 750 Kč ( děti do 6ti let - nar. od 1.9.2012 )   - 1 den = 38 Kč ( oběd + 2x svačina )
 • 800 Kč  (děti nad 6 let - nar. do 31.8.2012 ) - 1 den= 41 Kč ( oběd + 2x svačina )
 • 450 Kč  částečná docházka  

Platby na akce:  na účet ŠV MŠ:  35-0428595359 / 0800     Splatnost do 20.9.2018

                           zálohová částka  1.500 Kč / školní rok

Náležitosti všech plateb :

Variabilní symbol      = pořadové číslo dítěte z matriky,

zpráva pro  příjemce = DOPORUČUJEME jméno dítěte.

 V Kamenici  24. 4. 2018                 Mgr. Jana Boučková

                V n i t ř n í    p ř e d p i s            Č.j.: 30 / 2017

    STANOVENÍ  VÝŠE  ÚPLATY  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

                             školní rok 2017/2018

         Na základě Zákona č. 178 / 2016 Sb.( Školský zákon ) § 123 odst. 4 ve znění pozdějších předpisů a  Vyhlášky č. 280 / 2016 o předškolním  vzdělávání  § 6,  odst. 1,2,3  a,b  ve znění pozdějších  předpisů  stanovuji  tímto výši  měsíční  úplaty za  předškolní  vzdělávání  s  účinností

 od  1.9.2017 do 30.6.2018, dále dle  §6 odst.4 –  stanovuji výši měsíční úplaty po dobu přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2018, tj. od 1.7.2018 do 31.8.2018   takto :

Měsíční školné od 1.9.2017 do 30.6.2018 činí:

 • denní docházka :          700,- Kč    
 • částečná docházka :     460,- Kč       ( 2/3 výše úplaty )

 Školné na období od 1.7. 2018 do 31.8.2018 činí :

 • denní docházka :           700,- Kč 
 • částečná docházka :      460,- Kč      ( 2/3 výše úplaty )         

 Platby školného:   na  účet  MŠ  :   0428595359  /  0800

 • Splatnost je do 20. dne příslušného měsíce 

 Bezplatné předškolní vzdělávání : 

poskytováno podle zákona č. 178/2016 Sb. §123 odst. 2 (školský zákon) dětem v posledním ročníku mateřské školy a odkladem školní docházky,které ve stávajícím školním roce dovrší 6let a více.

( tj. ve školním roce 2017/18 narozeným do 31. 8. 2012 ).

Platby stravného:  na účet ŠV MŠ Kamenice : 35-0428595359 / 0800

 • Splatnost je do 20. dne předcházejícího měsíce – tj. platba na září do 20.srpna.
 • Pozor – bez úhrady stravného nelze dítě do mateřské školy přijmout!

Měsíční paušál : 

 • 750 Kč ( děti do 6ti let - nar. od 1.9.2011 )  - 1 den = 38 Kč ( oběd + 2x svačina )
 • 800 Kč  (děti nad 6 let - nar. do 31.8.2011 ) - 1 den= 41 Kč ( oběd + 2x svačina )
 • 450 Kč  částečná docházka  

Platby na akce:

na účet MŠ:          35-0428595359 / 0800     Splatnost do 20.9.2017

zálohová částka  1.500 Kč / školní rok

Náležitosti všech plateb :

Variabilní symbol      = pořadové číslo dítěte z matriky,

zpráva pro  příjemce = DOPORUČUJEME jméno dítěte.

 V Kamenici  24. 2. 2017                 Mgr. Jana Boučková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnitřní předpis      Č.j.: 26 / 2016

STANOVENÍ  VÝŠE  ÚPLATY  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

                  pro školní rok 2016 / 2017

 Na základě Zákona č. 82/2015 Sb. kterým se mění Zákon ě.561 ( Školský zákon ) § 123 odst. 4 a  Vyhlášky č. 43 / 2006 o předškolním  vzdělávání  § 6,  odst. 1,2,3  a,b  ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto výši měsíční  úplaty za  předškolní vzdělávání s  účinností  od  1.9. 2016 do 30.6. 2017, dále dle  §6 odst.4 –  stanovuji výši měsíční úplaty po dobu přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2017, tj. od 1.7.2017 do 31.8.2017   takto :

 Měsíční školné od 1.9.2016 do 30.6.2017 činí:

 • denní docházka :          800,- Kč    
 • částečná docházka :     530,- Kč       ( 2/3 výše úplaty )

 Školné na období od 1.7. 2017 do 31.8.2017 činí :

 • denní docházka :           800,- Kč 
 • částečná docházka :      530,- Kč      ( 2/3 výše úplaty )

 Platby školného:   na  účet  MŠ  :   0428595359  /  0800

 Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do 20. dne příslušného měsíce.

Bezplatné předškolní vzdělávání :

Je poskytováno podle zákona č. 82/2015 Sb. §123 odst. 2 (školský zákon) dětem v posledním ročníku mateřské školy , které ve stávajícím školním roce dovrší 6let a více.

 ( tj. ve školním roce 2016/17 narozeným do 31. 8. 2011 ).

 Děti s odkladem školní docházky hradí školné v plné výši od 1.1.2013.

Platby stravného:  na účet ŠV MŠ Kamenice : 35-0428595359 / 0800

 • Splatnost je do 20. dne předcházejícího měsíce – tj. platba na září do 20.srpna.
 • Pozor – bez úhrady stravného nelze dítě do mateřské školy přijmout!

Měsíční paušál : 

 • 750 Kč ( děti do 6ti let - nar. od 1.9.2010 )  - 1 den = 38 Kč ( oběd + 2x svačina )
 • 800 Kč  (děti nad 6 let - nar. do 31.8.2010 ) - 1 den= 41 Kč ( oběd + 2x svačina )
 • 450 Kč  částečná docházka  

U všech plateb se uvádí :

Variabilní symbol = pořadové číslo dítěte z matriky, zpráva pro  příjemce = jméno dítěte.

Zálohové platby na akce MŠ - jednorázově do 20.9. na účet 35-0428595359/0800

                                             částka 1.000 Kč / rok

 V Kamenici  20. 3. 2016               

             Vnitřní předpis      Č.j.: 58 / 2015

STANOVENÍ  VÝŠE  ÚPLATY  ZA  PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

                    pro školní rok 2015/2016

 Na základě Zákona č. 82/2015 Sb. kterým se mění Zákon ě.561 ( Školský zákon ) § 123 odst. 4 a  Vyhlášky č. 43 / 2006 o předškolním  vzdělávání  § 6,  odst. 1,2,3  a,b  ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto výši měsíční  úplaty za  předškolní vzdělávání s  účinností  od  1.9. 2015 do 30.6. 2016, dále dle  §6 odst.4 –  stanovuji výši měsíční úplaty po dobu přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2014, tj. od 1.7.2016 do 31.8.2016   takto :

 Měsíční školné od 1.9.2015 do 30.6.2016 činí:

 • denní docházka :          550,- Kč    
 • částečná docházka :     370,- Kč       ( 2/3 výše úplaty )

 Školné na období od 1.7. 2016 do 31.8.2016 činí :

 • denní docházka :           550,- Kč 
 • částečná docházka :      370,- Kč      ( 2/3 výše úplaty )

 Platby školného:   na  účet  MŠ  :   0428595359  /  0800

 Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne příslušného měsíce.

Bezplatné předškolní vzdělávání :

Je poskytováno podle zákona č. 82/2015 Sb. §123 odst. 2 (školský zákon) dětem v posledním ročníku mateřské školy , které ve stávajícím školním roce dovrší 6let a více.

 ( tj. ve školním roce 2015/16 narozeným do 31. 8. 2010 ).

 Děti s odkladem školní docházky hradí školné v plné výši od 1.1.2013.

Platby stravného:  na účet ŠV MŠ Kamenice : 35-0428595359 / 0800

 • Splatnost je do 20. dne předcházejícího měsíce – tj. platba na září do 20.srpna.
 • Pozor – bez úhrady stravného nelze dítě do mateřské školy přijmout!

Měsíční paušál : 

 • 650 Kč ( děti do 6ti let )
 • 700 Kč  (nad 6 let -tj. k 1.9.2014 dovrší 6let)
 • 400 Kč  částečná docházka  

U všech plateb se uvádí :

Variabilní symbol = pořadové číslo dítěte z matriky, zpráva pro  příjemce = jméno dítěte.

Zálohové platby na akce MŠ - jednorázově do 20.9. na účet 35-0428595359/0800

                                             částka 1.000 Kč / rok

 V Kamenici  14. 5. 2015