Denní program

 

  6.45 – 8.30

Spontánní činnosti

(námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.),

individuální, skupinová i frontální práce s dětmi,

  8.30 – 9.15

Zdravotně preventivní pohybové aktivity

začátek doby povinného předškolního vzdělávání

Hygiena, dopolední svačina

  9.15 – 10.00

Řízené vzdělávací činnosti dětí, příprava na pobyt venku

10.00 – 12.00

Pobyt venku

12.00 – 12.15

osobní hygiena, oběd, vyzvedávání dětí po obědě

12.30

konec doby povinného předškolního vzdělávání

12.15 - 14.15

Odpolední odpočinek - děti s nižší potřebou spánku či odpočinku – klidové činnosti

14.15 – 14.45

Hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.45

Odpolední aktivity dětí, pobyt venku, vyzvedávání

 • Délka poledního odpočinku se přizpůsobuje individuálním potřebám dětí
 • Délka pobytu venku je adekvátní klimatickým podmínkám
 • V čase mezi jednotlivými činnostmi probíhá  hygiena – WC, mytí rukou, čištění zubů po obědě
 • – jinak průběžně dle potřeby dětí
 • Pravidelnost ,  střídání  a  návaznost  jednotlivých  činností  je  zajištěna, ale časový  rozvrh  je   flexibilní,  neboť  respektujeme  nejen  biorytmy  organismu předškolních dětí,  ale  i  individuální  potřeby  jednotlivců, co se  týká časového prostoru k  ukončení hry nebo výchovně vzdělávacích činností, pozvolného  přechodu mezi činnostmi, hygieně, odpočinku
 • Základním kritériem pro uspořádání režimu je zajištění správné životosprávy
 • ( intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku, odpočinek, pitný režim )
 • Pitný režim je zajištěn podáváním nápojů k jídlu a v průběhu dne je k dispozici voda z aquabarů
int(1)

Aktuálně

MŠ Kamenice

Kontaktujte nás

Mobil MŠ:  

 • +420  737 479 013 (0.p)
 • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

 • +420  774 833 245  
 • 10-14 hod. 

Další kontakty

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice