MŠMT- OD 14.3.2022 Priloha_1013371653_1_informace-ke-zmenam-mo-mzd-s-ucinnosti-od-14-3-2022

3.2.2022 - v 5 hod.ráno oznámena pozitivita učitelky - přízemí, 4.2. pozitivní další uč.

- nahlášeny na KHS tyto další rizikové kontakty:

zaměstnanci: 3 učitelky přízemí,  1uč. 1.patro, 2 provozní přízemí ( od 2.2. karanténa 2 provozní 1.patro)

děti : 3. a 4.třída - přítomny od 31.1. - 2.2.2022 + 4 děti 2.2.2022 - odpol.provoz od 16.15 přítomny ve 3.třídě

Všechny bude kontaktovat KHS,

Info z KHS: Na vytrasované  děti i dospělé se vztahuje  5denní karanténa  do 7.2. včetně, s tím, že vytrasované děti do Mš mohou bez příznaků dorazit 8.2. Test je povinný pouze u osob s příznaky, jinak ne.

Pravidla karanteny: https://covid.gov.cz/rk

Z důvodu vysoké absence pedagogů  -6  a 100% absence provozních - pracujících ve výdejnách,

je MŠ 3.2. + 4.2. 2022 UZAVŘENA.

OŠETŘOVNÉ :

dle sdělení KHS :COVID PORTÁL - KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ - VYPLNIT FORMULÁŘ PRO ZAMĚSTNAVATELE. POUZE PODEPÍŠETE. 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-pri-mimoradnych-opatrenich-pri-epidemii-krizove-osetrovne-

PROVOZ pondělí 7.2. - běžný pro děti z 1. a 2. třídy, bez 4 vytrasovaných dětí, dále z 3.a 4. třídy, které nebyly přítomny v MŠ ve dnech 31.1.-2.2.2022  a jsou nahlášeny k docházce

               úterý 8.2. - běžný provoz pro všechny děti nahlášené k docházce ( konec karantény dětí i zaměstnanců ) - není potřeba PCR test pouze v případě, že děti byly bezpříznakové!

Obědy na 3.2. a 4.2.2022 jsou odhlášené.

2.2.2022 - pozitivní provozní pracovník 1.p.- do karantény pouze 1 kolegyně z výdejny - jiný kontakt nebyl rizikový

28.1.2022 -Priloha_995309782_1_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-31-1-2022-a-15-2-2022

25.1.2022 - od 26.1.2022 opět vaří ŠJ - v pracovní neschopnosti nám zůstává stále 1 učitelka od 26.1.

Prosíme rodiče o zvážení otestování dětí vzhledem k možným kontaktům se sourozenci v ZŠ nebo onemocněními v rodině.

Pomůžete tím chránit naše pedagogy a provozní a eliminovat uzavření. Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Připomínám, že do kolektivu může pouze zdravé dítě bez příznaků rýmy, kašle.

21.1.2022 - Aktuální informace - covid v ŠJ ZŠ Kamenice se potvrdil, 24.a 25.1.2022 se nevaří, platí info viz. níže.

Pokud se potvrdí i u dalších zaměstnanců, ŠJ nebude vařit ani 26.1.2022.

Vážení rodiče, 

obdrželi jsme informaci o stavu u dodavatele stravy pro naší MŠ - viz. níže.
Pokud školní jídelna nebude vařit 2 dny, zajistíme u jiného dodavatele - restaurace Na Rynku, svačiny zakoupíme a připravíme vlastními silami.
Nicméně od 17.1. jsou v naší MŠ v pracovní neschopnosti 2 učitelky, od pondělí - minimálně do úterý další na OČR.
Prosíme, zejména rodiče na rodičovských dovolených, o zvážení nutnosti docházky, zejména pondělí a úterý 24. a 25.1.2022. 
Během víkendu se dozvíme o provozu ŠJ.
Případné odhlašování provádějte běžným způsobem na mobily MŠ.
Provoz školy bude přizpůsoben počtu nastoupivších dětí. Rozsah se nemění, ale musíme přizpůsobit rozvrh zbylých pedagogů rozsahu provozu jednotlivých tříd.
Nejpozději v neděli musíme nahlásit počty strávníků náhradnímu dodavateli.
Děkujeme za pochopení a včasnou zpětnou vazbu i během víkendu. 
S pozdravem, JB 
-------- Původní zpráva --------
Od: reditelka@kameniceskola.cz
Datum: 21.01.22 9:30 (GMT+01:00)
Komu: Linda.Vejmelkova@seznam.cz
Předmět: covid ve školní kuchyni???

Vážení rodiče,bohužel se covid nevyhýbá ani školní kuchyni. Jedna z kuchařek byla dnes ny PCR testu, protože měla pozitivní antigenní test. Vše jsem konzultovala s hygienickou stanicí a čekáme na výsledek PCR testu. Pokud bude pozitivní, všechny kuchařky musí do karantény až do úterý včetně. Znamenalo by to, že v pondělí a úterý nemohou vařit. Píši vám to už nyní, protože výsledek testu bude nejspíše v sobotu. Proto vás prosím, sledujte ŠOL i o víkendu, budete tam mít zprávu, jestli v pondělí a v úterý vaříme nebo ne. Děkuji za pochopení, s pozdravem Pavlína Tolarová

OPATŘENÍ OD 17.2.2022  Priloha_986970101_0_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-tykajici-se-zmeny-doby-trvani-karanteny-a-izolace_final_k-odeslani

Vážení rodiče, 

dnes ráno 23.11.2021 nám byl nahlášen další případ pozitivního dítěte na Covid-19 - poslední kontakt 19.11.2021.
Informace z krizové linky 1221 je následující:
Děti, které byly přítomné 18., 19.11.2021 se musí podrobit PCR testu - týká se 3. a 4. třídy - přízemí.
 V případě negativity možný nástup po ukončení 7 denní karantény - tj. od pondělí 29.11.2021.
Tzn., že děti, které jsou momentálně v karanténě, ale byly přítomny v těchto dnech, platí pro ně opětovně stejná pravidla. 
KHS doporučuje podrobit se s dítětem PCR testu nejdříve v pátek 26.11., aby byl v pondělí co "nejčerstvější".
Testy přineste vytištěné k založení pro kontrolu. Stravné bylo odhlášeno. 
Prosíme, případné pozitivní výsledky nám nahlaste, už by nám ale , bohudíky, vzhledem k nepřítomnosti dětí nehrozila karanténa.
Děkujeme, JB

 Vážení rodiče,

bohužel vás musím informovat o pozitivně testovaném dítěti na koronavir.  ( naposledy přítomno v MŠ 16.11.2021 bez příznaků) 
Stav je nahlášený na KHS a pro vás ze situace vyplývá následovné:
Všechny děti přítomné ve dnech 15. a 16.11.2021 ve 3. a 4. třídě ( Sluníčka a Berušky )
podstoupí PCR test  21.11.2021  v neděli nebo 22.11.2021 v pondělí  ( tj. nejdříve 5.den po možném kontaktu ) 
- PCR testy máte 5x do měsíce hrazené pojišťovnou.
Všichni zákonní zástupci těchto dětí, byli obesláni zprávou do emailů.
V případě negativního výsledku PCR testu může dítě opětovně nastoupit do školy nejdříve ve středu 24.11.2021 - prokážete se dokladem. 
( dodržení 7 denní lhůty od posledního možného kontaktu )
Do té doby byste měli dodržet karanténní opatření.
Děkuji všem za pochopení opatření a zejména zodpovědnost rodiče, který nám stav ohlásil, byť o víkendu. 
Díky tomuto jsem situaci nahlásila bez odkladu na KHS, čímž se možný návrat dětí s negativním testem zkrátil o 3 pracovní dny.
Pro informaci: celý kolektiv zaměstnanců je plně očkován, nicméně 1x týdně preventivně provádíme antigenní test, nyní ( pro jistotu ) všechny podstoupíme PCR testy.
Děkuji - ŘMŠ  Jana Boučková
Možnost PCR testu výtěrem z krku - GenDet Sapa ( mají ještě volné termíny na 21.11.2021, Čestlice obsazené )  https://sapacovid.cz/
OČRPokud jde cele zařízení do karantény OCR vydává škola, pokud jde dítě OCR vydává lékař
         - pokud jde část dětí ze třídy, přítomných v daný den, není to celé zařízení, takze je to práce lékaře, ne ředitele školy, školky
Priloha_969490457_0_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-listopadu-2021 - doručeno DS 20.11.2021 14.36 hod.

 Priloha_927602957_0_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_13-cervence-2021 

https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se-muze-hodit/?fbclid=IwAR2gb-FfrjQ60MeLPfCFmmkxW-gSi6CiataXRvcjwzbeXvc6iHIn8ArMwU0#test

 Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: • V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. ▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).

 

 

 

DŮRAZNĚ DODRŽUJTE VŠECHNA ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ .

 Zvýšená hygienická opatření :

Na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) při příchodu a odchodu ze školy
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou 
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, nicméně pedagogickým pracovníkům bylo používání roušky doporučeno vedením školy.
 • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez sebemenšího příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu !  
 • Při změření teploty od 37,2 a výše nebude dítě do kolektivu přijato. Vyrážky apod. možné alergické příznaky doložit potvrzením od lékaře.
 • Zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy – předávání dětí u dveří ze šatny do třídy
 • proškolení zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných prostředků
 • úklidový personál informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů
 • používání ochranných prostředků zaměstnanci (rukavice, roušky – jednorázové nebo dobře udržovatelné), používání dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem,
 • striktní dodržování hygienických pravidel při podávání jídla – nošení roušek, rukavic, při manipulaci s čistým nádobím vždy používat čisté rukavice
 • bezpečná manipulace s použitými rouškami a jejich likvidace
 • vyhnout se alergenním prostředkům
 • umístění dezinfekce na ruce u vstupu do šaten dětí, při vstupu do mateřské školy každý použije dezinfekční přípravek s virucidním účinkem,
 • zvýšený dohled na osobní hygienu dětí
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem + použití dezinfekce
 • používání jednorázových papírových ručníků, mýdel v dávkovačích a dezinfekce v bezkontaktním dávkovači
 • dohled nad správnou respirační etiketou dětí
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova !!!
 • denně po ukončení provozu mateřské školy omytí hraček dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem,
 • hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…)
 • dodržování zvýšených hygienických opatření i při pobytu venku – nekřížit skupiny dětí
 • 2x denně – dezinfekce - úklid prostor mateřské školy – podlahy, umývárny, toalety
 • 2x denně omytí nejčastěji dotýkaných ploch dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem (kliky, zábradlí),
 • 2x týdně omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení čisticím prostředkem s virucidním dezinfekčním prostředkem,
 • Časté větrání - minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut + čističky vzduchu
 • 1 x denně použití generátoru ozonu v nočních hodinách – vstupní hala + šatny
 • zajištění zvýšeného dohledu, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, příbory a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy
 • do 31.8.2020 nebude probíhat ústní hygiena po obědě !!!
 • Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.
 • 1x týdně výměna lůžkovin
 • zajištění co největších rozestupů mezi dětmi, zejména při jídle a spaní.
 • Aktivity organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Škola má bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy                                 

 

int(1)

Aktuálně

MŠ Kamenice

Kontaktujte nás

Mobil MŠ:  

 • +420  737 479 013 (0.p)
 • +420  776 258 388 (1.p)

Mobil ŘŠ :

 • +420  774 833 245  
 • 10-14 hod. 

Další kontakty

Email  :

ms.kamenice@seznam.cz

ID datové schránky: 

y6fksi2

Web   :  

www.mskamenice.cz

facebook uživatel:

Mateřská škola Kamenice